Průmysl - listopad 2022

Průmyslová produkce meziročně stagnovala

06.01.2023
Kód: 150153-22
 

Průmyslová produkce v listopadu meziročně reálně vzrostla o 0,5 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,8 %.

Průmyslová produkcelistopadu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,1  %. Meziročně vzrostla o 0,5 %. „Oživení zaznamenala odvětví v celém segmentu automotive. Produkce řady průmyslových odvětví však meziročně klesla a produkce průmyslu jako celku se v listopadu po několika rozkolísaných měsících vrátila ke stagnaci,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výroba motorových vozidel vzrostla dvouciferným tempem jak meziročně, tak meziměsíčně, a to i přes stále trvající dílčí problémy v zásobování některými komponenty. Nejvýraznější záporný příspěvek zaznamenala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. V tomto odvětví se stejně jako v říjnu projevila odstávka v jaderných elektrárnách, teplejší počasí a úspory plynu. Pokles se prohloubil ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména ve sklářském průmyslu a výrobě stavebních hmot, a to především v důsledku vysoké energetické náročnosti těchto odvětví.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v listopadu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 9,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,3 %. Hodnota nových zakázek klesla pouze ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů; slévárenství, a to zejména vlivem vysoké srovnávací základny. „Ačkoliv se zakázková náplň průmyslových podniků meziročně zvýšila, v posledních měsících tempo růstu hodnoty zakázek ve všech sledovaných odvětvích zpomaluje. Meziměsíčně druhý měsíc v řadě hodnota nových zakázek mírně klesla,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se listopadu 2022 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2022 meziročně vzrostla o 13,0 %. Vyšší tempo růstu ovlivnilo vyplácení mimořádných odměn a bonusů ke konci roku.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v říjnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,7 %, český průmysl vzrostl o 3,1 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 53,2 %) a Dánsko (o 10,7 %). Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 5,8 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 0,2 %.

__________________
Poznámky:
Listopad 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako listopad 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1.
2023

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2023

 • cpru010623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz