Průmysl - červenec 2021

Průmyslová produkce opět vzrostla, nové zakázky přibyly

06.09.2021
Kód: 150153-21
 

Průmyslová produkce v červenci reálně meziročně vzrostla o 7,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,9 %.

Průmyslová produkce1 červenci 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Meziročně vzrostla o 7,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 14,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p. b., růst o 14,3 %) a  výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,7 p. b., růst o 28,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,15 p. b., pokles o 0,8 %), ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek -0,10 p. b., pokles o 4,7 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p. b., pokles o 4,2 %).

„Produkce v červenci vzrostla v naprosté většině průmyslových odvětví. Relativně vysoká tempa růstu byla ještě zčásti ovlivněna nižší srovnávací základnou. Projevila se však i zvýšená poptávka po některých výrobcích zpracovatelského průmyslu, např. oceli,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1červenci 2021 meziročně vzrostly o 12,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 14,5 %.

Hodnota nových zakázek1červenci 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 18,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 18,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 20,2 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,4 p. b., růst o 13,5 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +2,7 p. b., růst o 51,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,5 p. b., růst o 24,4 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,7 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 15,0 %).

„Stejně jako v předchozích měsících průmyslovým podnikům výrazně rostla zakázková náplň. Meziměsíčně se objem nových průmyslových zakázek zvýšil již potřetí v řadě a dosahuje nejvyšších hodnot ve sledované časové řadě,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se červenci 2021 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2021 meziročně vzrostla o 5,3 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 10,5 %, český průmysl vzrostl o 11,1 %. Největší meziroční růst zaznamenala Belgie a Litva; německý průmysl vzrostl o 6,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2021 dne 15. 9. 2021.

______________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Červenec 2021 měl o dva pracovní dny méně než červenec 2020.
2Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2021 revidovány údaje za duben až červen 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 8. 2021
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2021

 

 • cpru090621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz