Průmysl - červen 2023

Tempo růstu průmyslové produkce oslabilo

07.08.2023
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v červnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,8 %.

Průmyslová produkcečervnu 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně vzrostla o 0,9 %. „Tempo růstu průmyslové produkce se pozvolna snižuje. Ani nárůst výroby motorových vozidel a jejich dílů v červnu nepřevážil klesající trend v řadě jiných průmyslových odvětví, například v těžbě uhlí, hutnictví a slévárenství,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Stejně jako v minulých měsících meziročně klesla produkce ve většině průmyslových odvětví. Dvouciferný meziroční pokles produkce zaznamenaly těžba a dobývání (zejména hnědého uhlí) a výroba elektřiny a plynu (zejména hnědouhelné elektrárny), dále tisk a rozmnožování nahraných nosičů, výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, výroba nábytku a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství. Naproti tomu odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení díky finalizaci dlouhodobých zakázek zaznamenalo výrazný meziroční nárůst.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 5,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 7,6 %, tuzemské nové zakázky klesly o 1,9 %. Meziměsíčně se hodnota nových zakázek zvýšila o 2 %. „Meziroční pokles byl ovlivněn zejména vyšší loňskou srovnávací základnou ve výrobě motorových vozidel. Pokračoval rovněž pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, kovozpracujícím a chemickém průmyslu,“ říká Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Ve srovnání s červnem předchozího roku zakázky přibyly pouze ve výrobě strojů a zařízení, farmaceutickém průmyslu, výrobě elektrických zařízení a výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se červnu 2023 meziročně snížil o 1,9 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 9,1 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 1,8 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 16,2 %) a Estonsko (o 12,8 %). Slovenský průmysl klesl o 4,9 %. Naopak nejvíce vzrostl maltský průmysl (o 12,2 %). Český průmysl vzrostl o 1,4 %, výkon německého průmyslu se zvýšil o 0,9 %.


***
 

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. pololetí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.


____________________

 

Poznámky:

Červen 2023 měl stejný počet pracovních dnů jako červen 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, oddělení statistiky průmyslu, tel.:
735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 7. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2023

 

 • cpru080723.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Ivety Danišové z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz