Průmysl - leden 2023

Průmyslová produkce v lednu mírně klesla

10.03.2023
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v lednu meziročně reálně klesla o 1,4 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %.

Průmyslová produkcelednu 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,7  %. Meziročně klesla o 1,4 %, poprvé od dubna předchozího roku. „Ani dvouciferný růst ve výrobě motorových vozidel nedokázal převážit pokles ve většině dalších průmyslových odvětví. K poklesu také významně přispěla výroba elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde se projevily nadprůměrně vysoké lednové teploty,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. „Pětinový meziroční pokles produkce zaznamenala odvětví výroba chemických přípravků a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství, kde je ochlazení produkce znatelné již delší dobu. Tento trend potvrdil i pokles hodnoty nových zakázek,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v lednu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily 3,5 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,6 %. K tomuto mírnému růstu nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení, výroba elektrických zařízení a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Ve výrobě motorových vozidel byla hodnota nových zakázek na meziročně srovnatelné úrovni.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se lednu 2023 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců lednu 2023 meziročně vzrostla o 11,9 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2022 v EU27 meziročně klesla o 0,4 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Slovensko (o 13,1 %) a Estonsko (o 11,5 %). Výkon německého průmyslu klesl o 2,9 %. Naopak nejvíce vzrostl dánský průmysl (o 26,1 %) a maltský průmysl (o 17,1 %). Český průmysl zaznamenal meziroční růst o 5,0 %.

____________________
Poznámky:
Leden 2023 měl o jeden pracovní den více než leden 2022.
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2023 revidovány údaje za leden až prosinec 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 3.
2023

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2023

 • cpru031023.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz