Průmysl - červen 2013

Průmyslová produkce klesla

06.08.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v červnu meziročně klesla reálně o 5,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 0,8 %.

Průmyslová produkce v červnu 2013 meziročně reálně klesla o 5,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,0 %. Červen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,9 %. Podle odhadu ČSÚ červnové povodně snížily průmyslovou produkci o 0,2 procentního bodu, tzn. že po vyloučení vlivu povodní by průmyslová produkce meziročně reálně klesla o 5,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví těžba a dobývání (příspěvek -1,0 procentního bodu, pokles o 21,2 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 11,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,7 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,4 procentního bodu, růst o 22,7 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 10,0 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvek +0,04 p.b., růst o 2,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2013 meziročně klesly o 4,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 7,7 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 0,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,6 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,6 procentního bodu, pokles o 17,6 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,1 p.b., pokles o 13,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p.b., pokles o 8,5 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,1 p.b., růst o 9,7 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 14,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 1,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2013 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2013 meziročně vzrostla o 0,5 % a činila 26 202 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v květnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,6 %. Údaje za červen 2013 Eurostat zveřejní 13. 8. 2013 v 11.00 h.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2013

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesla o 2,4 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 0,3 % nižší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně nižší o 0,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,6 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně klesly o 0,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 1,8 % a činila 27 164 Kč.
______________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví .


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 7. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2013  • cpru080613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz