Průmysl - prosinec 2015

Průmyslová produkce v roce 2015 vzrostla o 4,4 %

08.02.2016
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 0,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 3,0 %.
V roce 2015 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,4 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 5,9 %. Zaměstnanost vzrostla o 3,4 %.


Průmyslová produkce v prosinci 2015 meziročně reálně vzrostla o 0,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,7 %. Prosinec 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,6 %. Prosincové výsledky byly z části ovlivněny zvýšeným čerpáním celozávodních dovolených. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 12,4 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 7,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p.b., růst o 5,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 22,6 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,4 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 13,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2015 meziročně klesly o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,2 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 3,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 7,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,6 procentního bodu, růst o 13,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 7,8 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,8 p.b., růst o 7,2 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,5 p.b., pokles o 23,7 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,3 p.b., pokles o 9,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,0 p.b., pokles o 16,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2015 meziročně zvýšil o 3,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2015 meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 29 675 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,4 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za prosinec 2015 Eurostat zveřejní 12. 2. 2016 v 11.00 h.


Průmysl ve 4. čtvrtletí 2015

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 3,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 2,7 %. Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. V porovnání se 3. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 0,2 % nižší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně vyšší o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,2 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly o 5,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 3,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 2,7 % a činila 30 058 Kč.


Průmysl v roce 2015

Průmyslová produkce v roce 2015 meziročně vzrostla o 4,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,6 %. V roce 2015 bylo ve srovnání s rokem 2014 o 1 pracovní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví  výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 11,5 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 9,8 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 6,7 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 5,7 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2015 meziročně vyšší o 2,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2015 meziročně vzrostly o 5,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2015 meziročně zvýšil o 3,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2015 meziročně vzrostla o 2,6 % a činila 28 344 Kč.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2016
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2016

 

  • cpru020816.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz