Průmysl - prosinec 2014

Průmyslová produkce v roce 2014 vzrostla o 4,9 %

06.02.2015
Kód: 150153-14
 

Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,0 %.

V roce 2014 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,9 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 12,1 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2014 meziročně reálně vzrostla o 7,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,7 %. Prosinec 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,3 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 15,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,2 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 4,4 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2014 meziročně vzrostly o 7,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,4 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,9 procentního bodu, růst o 14,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 18,3 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 18,0 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 4,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,03 p.b. pokles o 0,4 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,6 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2014 meziročně zvýšil o 2,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2014 meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 29 035 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2014 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za prosinec 2014 Eurostat zveřejní 12. 2. 2015 v 11.00 h.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2014

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 3,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2014 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 2,6 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 5,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,2 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 7,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 29 234 Kč.

Průmysl v roce 2014

Průmyslová produkce v roce 2014 meziročně vzrostla o 4,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví  výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,1 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,53 p.b., růst o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,51 p.b., růst o 7,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,4 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,8 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 4,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2014 meziročně vyšší o 8,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2014 meziročně vzrostly o 12,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2014 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2014 meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 27 608 Kč.

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 2. 2015

Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 13. 3. 2015

 

  • cpru020615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz