Průmysl - červen 2014

Průmyslová produkce i zakázky vzrostly

06.08.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 15,8 %.

Průmyslová produkce v červnu 2014 meziročně reálně vzrostla o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,6 %. Červen 2014 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,5 procentního bodu, růst o 15,1 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 17,4 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 13,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 14,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,7 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2014 meziročně vzrostly o 13,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 18,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 15,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 19,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,0 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,5 procentního bodu, růst o 21,9 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +2,2 p.b., růst o 23,6 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 13,2 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 12,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2014 meziročně zvýšil o 1,7 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v červnu 2014 meziročně vzrostla o 3,1 % a činila 26 960 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červen 2014 Eurostat zveřejní 13. 8. 2014 v 11.00 h.
Průmysl ve 2. čtvrtletí 2014
Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 6,1 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,7 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 9,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 13,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 16,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 1,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 2,2 % a činila 27 753 Kč.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274 052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 7. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8 . 9. 2014  • cpru080614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz