Průmysl - únor 2010

Meziroční růst produkce pokračoval

09.04.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v únoru 2010 meziměsíčně nižší o 0,3 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 7,0 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 7,8 %.


* * *

Průmyslová produkce v únoru 2010 meziročně vzrostla o 7,0 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 procentního bodu, růst o 37,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,2 p.b., růst o 33,4 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 14,4 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,8 p.b., pokles odvětví o 19,2 %), výroba nábytku (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 23,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,0 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 48,4 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 7,8 %, z toho zakázek ze zahraničí o 9,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,7 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p.b., růst o 14,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 14,5 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,9 p.b, pokles o 35,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 19,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2010 meziročně snížil o 11,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2010 meziročně vzrostla o 6,0 % a činila 22 802 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v lednu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %. Údaje za únor 2010 Eurostat zveřejní 14. 4. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, E-m ail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 2. 4. 2010
Termín ukončení zpracování: 7. 4. 2010  • cpru040910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz