Průmysl - srpen 2013

Průmyslová produkce vzrostla

07.10.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 1,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 4,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,3 %.

Průmyslová produkce v srpnu 2013 meziročně reálně vzrostla o 1,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 4,2 %. Srpen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 4,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 procentního bodu, růst o 26,1 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 4,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 2,8 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 14,1 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 10,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 3,6 %).

Srpnové údaje byly významně ovlivněny pohybem celozávodních dovolených v rámci obou prázdninových měsíců. V kumulaci za červenec a srpen 2013 průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,9 %, po očištění od vlivu pracovních dnů pak vzrostla o 0,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu 2013 meziročně vzrostly o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,6 %.

V kumulaci za červenec a srpen 2013 tržby z průmyslové činnosti meziročně vzrostly o 4,2 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 7,3 % a tržby domácí o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek v srpnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 15,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,5 procentního bodu, růst o 42,2 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +2,1 p.b., růst o 112,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,4 p.b., růst o 5,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,8 procentního bodu, pokles o 17,0 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 3,1 %) a výroba textilií (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,3 %).

V kumulaci za červenec a srpen 2013 hodnota nových průmyslových zakázek meziročně vzrostla o 10,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,8 %, zatímco tuzemské zakázky se zvýšily o 6,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2013 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2013 meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 25 924 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červenci 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za srpen 2013 Eurostat zveřejní 14. 10. 2013 v 11.00 h.
_______________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v jiném odvětví než je průmysl.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 9. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2013  • cpru100713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz