Průmysl - říjen 2010

Meziroční růst průmyslové produkce zpomalil

07.12.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v říjnu 2010 meziměsíčně nižší o 0,3 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 6,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,6 %.


* * *

Průmyslová produkce v říjnu 2010 meziročně vzrostla o 6,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 9,6 %. Říjen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 9,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,4 p.b., růst o 18,1 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 26,3 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 4,9 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 7,3 %) a výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 9,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 7,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,5 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 49,8 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,6 %, z toho zakázek ze zahraničí o 11,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +2,8 procentního bodu, růst o 22,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +2,6 p.b., růst o 40,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,4 p.b., růst o 22,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 9,5 %), výroba oděvů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 19,2 %) a výroba textilií (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 2,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2010 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2010 meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 24 767 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v září 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,8 %. Údaje za říjen 2010 Eurostat zveřejní 14. 12. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest , tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 12. 2010

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.  • cpru120710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz