Průmysl - říjen 2020

Automobilový průmysl doháněl jarní výpadek ve výrobě

08.12.2020
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 1,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,2 %.

Průmyslová produkce1 říjnu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,0 %. Meziročně vzrostla o 1,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,6 procentního bodu, růst o 13,9 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,3 p. b., pokles o 11,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,52 p. b., pokles o 6,4 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,49 p. b., pokles o 15,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2říjnu 2020 meziročně vzrostly o 2,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2říjnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 1,7 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,3 p. b., růst o 11,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 8,2 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 4,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 5,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 2,2 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 6,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se říjnu 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2020 meziročně vzrostla o 2,5 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 5,8 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2020 dne 14. 12. 2020.

_____________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Říjen 2020 měl o jeden pracovní den méně než říjen 2019.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2020 revidovány údaje za červenec až září 2020.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing.
Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 11
. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2021

 • cpru120820.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Automobilový průmysl doháněl jarní výpadek ve výrobě
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz