Průmysl - duben 2014

Produkce pokračovala v růstu

06.06.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla reálně o 7,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,7 %.

Průmyslová produkce v dubnu 2014 meziročně reálně vzrostla o 7,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 16,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,8 p.b., růst o 11,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 6,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětví tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v dubnu 2014 meziročně vzrostly o 10,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,5 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 14,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 16,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,9 procentního bodu, růst o 22,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,6 p.b., růst o 16,6 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 14,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2014 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2014 meziročně vzrostla o 2,0 % a činila 27 431 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,5 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za duben 2014 Eurostat zveřejní 12. 6. 2014 v 11.00 h.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2014 revidovány údaje za leden až březen 2014 a rok 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 5. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2014  • cpru060614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz