Průmysl - srpen 2012

Průmyslová produkce klesla

08.10.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v srpnu meziročně klesla reálně o 3,1 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 2,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,4 %.

Průmyslová produkce v srpnu 2012 meziročně reálně klesla o 3,1 %. Srpen 2012 měl stejný počet pracovních dnů jako srpen 2011. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,9 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 19,4 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 3,6 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 13,6 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba základních chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 9,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,15 p.b., růst o 2,2 %) a výroba nápojů (příspěvek +0,13 p.b., růst o 6,4 %).

Srpnové údaje byly zčásti ovlivněny pohybem celozávodních dovolených v rámci obou prázdninových měsíců, a to opačným směrem než v červenci, kdy průmyslová produkce meziročně vzrostla o 4,2 %. Tyto vlivy se vyrovnají v kumulaci za červenec a srpen 2012. Za poslední dva měsíce průmyslová produkce meziročně vzrostla o 0,5 %, po očištění od vlivu pracovních dnů pak klesla o 0,6 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu 2012 meziročně klesly o 0,7 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly 1,8 %.

V kumulaci za červenec a srpen 2012 tržby z průmyslové činnosti meziročně vzrostly o 2,4 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 4,8 % a tržby domácí o 0,2 %.

Hodnota nových zakázek v srpnu 2012 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,0 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,5 procentního bodu, pokles o 8,1 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,0 p.b., pokles o 11,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,0 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba základních chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 23,1 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 8,0 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,2 p.b., růst o 6,9 %).

V kumulaci za červenec a srpen 2012 hodnota nových průmyslových zakázek meziročně vzrostla o 7,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,5 %, zatímco tuzemské zakázky se zvýšily o 0,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2012 meziročně snížil o 1,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2012 meziročně vzrostla o 3,0 % a činila 25 743 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červenci 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %. Údaje za srpen 2012 Eurostat zveřejní 12. 10. 2012 v 11.00 h.
_________________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1.9. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2012  • cpru100812.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz