Průmysl - srpen 2021

Produkci v průmyslu ovlivnily odstávky a dovolené

07.10.2021
Kód: 150153-21
 

Průmyslová produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 1,4 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,5 %.

Průmyslová produkce1 v srpnu 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,2 %. Meziročně klesla  o 1,4 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,1 procentního bodu, pokles o 28,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 6,6 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 19,8 %). Průmyslová produkce nejvíce vzrostla v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 11,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p. b., růst o 6,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,1 %).

„Pokles průmyslové produkce v srpnu byl ovlivněn zejména neplánovaně prodlouženými dovolenými v automobilovém průmyslu a plánovanými odstávkami v energetice. Ve většině průmyslových odvětví produkce meziročně naopak vzrostla. V kumulaci obou prázdninových měsíců průmyslová produkce meziročně vzrostla o téměř 3 %,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 v srpnu 2021 meziročně vzrostly o 5,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,5 %.

Hodnota nových zakázek1 v srpnu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 3,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,3 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +2,2 p. b., růst o 41,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,0 p. b., růst o 16,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,9 p. b., růst o 18,7 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -8,4 p. b., pokles o 20,4 %).

„Za růstem nových průmyslových zakázek se skrývá zejména růst cen, ne objemu samotného. Markantní je to zejména v odvětvích souvisejících se zpracováním kovů. Výrazně propadly zakázky v automobilovém průmyslu. Klesla i zahraniční poptávka po oděvech,“ doplňuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se v srpnu 2021 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2021 meziročně vzrostla o 6,9 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 8,3 %, český průmysl vzrostl o 6,8 %. Největší meziroční růst zaznamenala Belgie a Irsko; německý průmysl vzrostl o 6,2 %. Naopak produkce portugalského průmyslu meziročně klesla o 0,1 % Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za srpen 2021 dne 13. 10. 2021.

______________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Srpen 2021 měl o jeden pracovní den více než srpen 2020.
2Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 9. 2021
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2021

 • cpru100721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz