Průmysl - březen 2014

Výroba motorových vozidel výrazně rostla

07.05.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v březnu meziročně vzrostla reálně o 8,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 16,6 %.

Průmyslová produkce v březnu 2014 meziročně reálně vzrostla o 8,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,2 procentního bodu, růst o 26,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,2 p.b., růst o 13,7 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 23,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 procentního bodu, pokles o 2,2 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,5 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v březnu 2014 meziročně vzrostly o 11,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 19,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,5 %.

Hodnota nových zakázek v březnu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 16,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 17,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 14,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,4 procentního bodu, růst o 33,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,0 p.b., růst o 16,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 9,5 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,9 procentního bodu, pokles o 33,1 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,01 p.b., pokles -0,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2014 meziročně zvýšil o 1,4 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v březnu 2014 meziročně vzrostla o 3,2 % a činila 27 715 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za březen 2013 Eurostat zveřejní 14. 5. 2014 v 11.00 h.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2014
Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 7,1 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2014 meziročně vyšší o 10,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 17,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 3,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostly o 16,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 20,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2014 meziročně zvýšil o 1,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostla o 3,7 % a činila 26 730 Kč.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 4 . 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2014  • cpru050714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz