Průmysl - červenec 2011

Růst průmyslové produkce držel automobilový průmysl

06.09.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v červenci meziročně vzrostla reálně o 4,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení od sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,1 %.


* * *

Průmyslová produkce v červenci 2011 meziročně reálně vzrostla o 4,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,8 %. Červenec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,4 procentního bodu, růst o 38,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 7,1 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 9,5 %), výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 8,5 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 16,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 5,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 1,1 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 8,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 9,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,6 procentního bodu, růst o 10,3 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 17,1 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 7,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -3,9 p.b., pokles o 23,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 22,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červenci 2011 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2011 meziročně vzrostla o 2,0 % a činila 25 355 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červnu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,7 %. Údaje za červenec 2011 Eurostat zveřejní 14. 9. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek M atějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 8. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2011  • cpru090611.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz