Průmysl - prosinec 2010

Průmyslová produkce v roce 2010 vzrostla o 10,5 %

07.02.2011
Kód: r-8001-10
 Průmyslová produkce v prosinci 2010 meziročně vzrostla o 12,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 11,5 %.
V roce 2010 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 10,5 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 14,2 %.


* * *

Průmysl v prosinci 2010

Průmyslová produkce v prosinci 2010 meziročně vzrostla o 12,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 10,0 %. Prosinec 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,7 procentního bodu, růst o 32,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,8 p.b., růst o 21,5 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles odvětví o 7,6 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,2 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 13,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 24,4 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 45,8 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 11,5 %, z toho zakázek ze zahraničí o 14,0 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +3,3 procentního bodu, růst o 48,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 20,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,2 p.b., růst o 18,5 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -2,9 p.b., pokles o 48,9 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 7,9 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 1,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2010 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2010 meziročně vzrostla o 1,1 % a činila 27 257 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v listopadu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,8 %. Údaje za prosinec 2010 Eurostat zveřejní 14. 2. 2011 v 11.00 h.

* * *

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2010

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 11,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 10,9 %. Ve 4. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 11,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků ve 4. čtvrtletí 2010 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 19,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 3,3 % a činila 26 955 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 12,8 %. Nové zakázky ze zahraničí ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 15,7 %.

* * *

Průmysl v roce 2010

Průmyslová produkce v roce 2010 meziročně vzrostla o 10,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 10,0 %. V roce 2010 bylo ve srovnání s rokem 2009 o 2 pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 procentního bodu, růst o 22,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,4 p.b., růst o 17,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 13,5 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles odvětví o 3,9 %), výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 9,2 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2010 meziročně vyšší o 10,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků v roce 2010 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 17,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2010 meziročně snížil o 4,7 %. Nejvíce poklesl v odvětvích výroba nábytku (o 17,0 %), výroba oděvů (o 14,4 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (o 12,6 %). Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2010 meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 24 928 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2010 meziročně vzrostly o 14,2 %. Nové zakázky ze zahraničí ve vybraných odvětvích v roce 2010 meziročně vzrostly o 15,0 %.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 2. 2011

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví. • cpru020711.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 1a Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 1b Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 2a Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 2b Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 3a Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 3b Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz