Průmysl - září 2013

Průmyslová produkce meziročně opět vzrostla

06.11.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 7,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 16,0 %.

Průmyslová produkce v září 2013 meziročně reálně vzrostla o 7,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %. Září 2013 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 2,8 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 procentního bodu, růst o 17,8 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,2 p.b., růst o 13,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 16,0 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,5 procentního bodu, pokles o 4,0 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 8,3 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2013 meziročně vzrostly o 7,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 14,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,6 %.

Hodnota nových zakázek v září 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 16,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 18,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +13,3 procentního bodu, růst o 42,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,8 p.b., růst o 14,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 12,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,2 procentního bodu, pokles o 15,0 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 8,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 1,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2013 meziročně snížil o 0,9 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v září 2013 meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 25 702 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v srpnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za září 2013 Eurostat zveřejní 13. 11. 2013 v 11.00 h.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2013
Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 3,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 1,1 %. Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 3 pracovní dny více. V porovnání s 2. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 2,3 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně vyšší o 5,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostly o 12,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vrostly o 8,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 1,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 2,3 % a činila 26 309 Kč.

______________________________________________
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v jiném odvětví než je průmysl.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 10. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2013  • cpru110613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz