Průmysl - prosinec 2017

Průmyslová produkce se v roce 2017 zvýšila o 5,7 %

06.02.2018
Kód: 150153-17
 

Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,8 %.
V roce 2017 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 5,7 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 6,6 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,0 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,9 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,0 %, bez očištění vzrostla o 2,7 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 procentního bodu, růst o 10,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 4,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 17,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 10,8 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 4,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2017 meziročně klesly o 0,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,3 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 6,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 p. b., růst o 4,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,6 p. b., růst o 17,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,0 p. b., růst o 20,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 10,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,0 %) a výroba textilií (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 0,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2017 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2017 meziročně vzrostla o  6,5 % a činila 32 268 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2017 dne 14. 2. 2018 v 11.00 h.
 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2017

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2017 vyšší o 4,2 %. Meziročně vzrostla o 7,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 6,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o 7,4 % a činila 33 428 Kč.
 

Průmysl v roce 2017

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,2 %. V roce 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o 2 pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 p. b., růst o 9,1 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,8 p. b., růst o 6,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 11,1 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,4 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2017 meziročně vyšší o 6,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2017 meziročně vzrostly o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 31 418 Kč.
 

* * *
 

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.
 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2018

 

  • cpru020618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz