Průmysl - březen 2012

Průmyslová produkce meziročně mírně klesla

10.05.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v březnu meziročně klesla reálně o 0,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,1 %.

Průmyslová produkce v březnu 2012 meziročně reálně klesla o 0,7 %, což je první pokles od listopadu 2009. Výsledek je ovlivněn nestejným počtem pracovních dnů, protože březen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů produkce vzrostla o 1,8 %. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,3 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 14,7 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 11,4 %) a výroba konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,6 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 11,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 5,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,1 p.b., růst o 1,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách se zvýšily o 0,3 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,1 %. Nové zakázky ze zahraničí klesly o 0,5 % a tuzemské nové zakázky byly nižší o 2,2 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -2,1 procentního bodu, pokles o 16,9 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 10,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 3,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 8,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 3,9 %) a výroba textilií (příspěvek +0,1 p.b., růst o 4,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2012 meziročně zvýšil o 0,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2012 meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 26 557 Kč.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2012

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 2,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,9 %. V 1. čtvrtletí 2012 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vyšší o 5,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách se zvýšily o 3,5 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostly o 8,0 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 10,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly pouze o 3,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2012 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 4,4 % a činila 25 655 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v únoru 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,8 %. Údaje za březen 2012 Eurostat zveřejní 14. 5. 2012 v 11.00 h.
________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27 4052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2012  • cpru051012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz