Průmysl - říjen 2022

Průmyslová produkce meziročně mírně vzrostla

07.12.2022
Kód: 150153-22
 

Průmyslová produkce v říjnu meziročně reálně vzrostla o 3,1 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 18,1 %.

„V říjnu produkce meziročně mírně vzrostla, avšak výhradně vlivem vývoje ve výrobě motorových vozidel. Tam se stejně jako v předchozích dvou měsících projevila nízká loňská srovnávací základna,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Průmyslová produkce v říjnu 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,7  %. Meziročně vzrostla o 3,1 %. „Tak, jak produkce automobilek zásadně pomohla udržet meziroční růst průmyslu, ovlivnila i meziměsíční pokles. V říjnu se totiž opět začaly v tomto odvětví objevovat dílčí problémy se zásobováním některými komponenty,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. V návaznosti na meziroční růst produkce automobilového průmyslu došlo k vyšší poptávce po elektrotechnické produkci, zejména po elektrických osvětlovacích zařízeních pro dopravní prostředky. Dařilo se rovněž výrobě chladicích a klimatizačních zařízení. Za pětinovým poklesem v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu stály odstávky v jaderných elektrárnách a dále výrazně nižší spotřeba plynu způsobená především mimořádně teplým počasím v kombinaci se šetřením.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v říjnu 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 18,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 15,1 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 24,6 %. Rovněž růst hodnoty nových zakázek byl stejně jako produkce významně ovlivněn meziročním rozkolísáním ve výrobě motorových vozidel. Meziroční pokles v říjnu zaznamenala pouze výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství, kde se v poslední době projevuje vysoká energetická náročnost tohoto odvětví. Meziměsíčně hodnota nových zakázek naopak mírně klesla, když pokles zaznamenala většina sledovaných odvětví.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v říjnu 2022 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2022 meziročně vzrostla o 8,6 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 5,7 %, český průmysl vzrostl o 8,3 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 31 %) a Dánsko (o 19 %). Výkon německého průmyslu vzrostl o 3,6 %. Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 7,5 %).


__________________ 

Poznámky:

Říjen 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako říjen 2021. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2022 revidovány údaje za červenec až září 2022.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika
 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 11. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2023

 • cpru120722.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz