Průmysl - březen 2022

Průmyslová produkce v březnu mírně vzrostla

09.05.2022
Kód: 150153-22
 

Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,4 %. Meziměsíčně byla vyšší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 3,4 %.

„Situace v průmyslu byla i v březnu velmi podobná té v předešlých měsících. Kvůli poklesu produkce ve výrobě motorových vozidel produkce českého průmyslu i v březnu stagnovala, stejně jako hodnota nových zakázek,“ říká Radek Matějka, ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkcebřeznu 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,6 %. Meziročně vzrostla o 0,4 %. Naprostá většina průmyslových odvětví zaznamenala v březnu meziroční růst. Nejvíce přispěla vlivem zvýšené poptávky po elektrotechnické produkci výroba elektrických zařízení a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, kde byla vyšší zejména produkce uhelných elektráren. Výroba motorových vozidel byla meziměsíčně na stejné úrovni, v porovnání s loňským březnem poklesla o 17 %, a to zejména kvůli přetrvávajícím problémům u dodavatelů. Svůj vliv na tento výsledek měla rovněž vysoká srovnávací základna. Pokles produkce opět zaznamenala rovněž odvětví, která jsou na výrobu automobilů navázána.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích byla v březnu 2022 na stejné úrovni jako v předchozím měsíci, meziročně vzrostla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,8 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 4,9 %. „Stejně jako v předchozích měsících celkovou hodnotu nových průmyslových zakázek ovlivnily zejména dva významné faktory: výrazný růst cen v některých odvětvích, např. v chemickém průmyslu nebo ve zpracování kovů a přetrvávající problémy ve výrobě motorových vozidel,“ dodává Iveta Danišová z oddělení statistiky průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se březnu 2022 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2022 meziročně vzrostla o 10,3 %. Vyšší tempo růstu mezd ovlivnilo vyplacení ročních odměn v řadě podniků.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 3,0 %. Největší meziroční růst zaznamenala Litva a Polsko, německý průmysl vzrostl o 2,1 %. Naopak nejvíce klesl irský a portugalský průmysl, výkon českého průmyslu se snížil o 0,3 %.

***

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v 1. čtvrtletí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.

__________________
Poznámky:
Březen 2022 měl stejný počet pracovních dnů jako březen 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:
2. 5. 2022

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2022

 • cpru050922.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Ivety Danišové z oddělení statistiky průmyslu
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz