Průmysl - leden 2011

Průmyslová produkce výrazně vzrostla

11.03.2011
Kód: r-8001-11
 
Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 16,9 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 19,2 %.


* * *

Průmyslová produkce v lednu 2011 meziročně vzrostla reálně o 16,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 14,1 %. Leden 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 3,4 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,1 procentního bodu, růst o 34,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,0 p.b., růst o 26,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 33,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 5,9 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,7 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 4,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 18,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 20,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách meziročně vzrostly o 16,6 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 19,2 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 25,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky pouze o 9,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +3,3 procentního bodu, růst o 47,4 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,9 p.b., růst o 27,9 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,9 p.b., růst o 37,9 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2011 meziročně zvýšil o 4,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2011 meziročně vzrostla o 4,0 % a činila 24 399 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v prosinci 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,7 %. Údaje za leden 2011 Eurostat zveřejní 14. 3. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2011
Specifické metodické poznámky: * )Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2011  • cpru031111.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz