Průmysl - srpen 2010

Výrazný růst produkce pokračoval i v srpnu

07.10.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2010 meziměsíčně vyšší o 1,3 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 12,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 22,1 %.


* * *

Průmyslová produkce v srpnu 2010 meziročně vzrostla o 12,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 10,1 %. Srpen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 16,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +2,1 p.b., růst o 26,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 27,5 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba nápojů (příspěvek -0,3 p.b., pokles odvětví o 9,7 %), výroba nábytku (příspěvek -0,04 p.b., pokles o 3,0 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 0,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 14,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 22,0 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 48,4 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 22,1 %, z toho zakázek ze zahraničí o 20,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,7 procentního bodu, růst o 18,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +4,0 p.b., růst o 56,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +3,7 p.b., růst o 33,5 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,02 p.b, pokles o 3,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2010 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2010 meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 23 883 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v červenci 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,8 %. Údaje za srpen 2010 Eurostat zveřejní 13. 10. 2010 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest , tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 10. 2010
Termín ukončení zpracování: 5. 10. 2010  • cpru100710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz