Průmysl - březen 2021

Výroba automobilů opět tahounem průmyslové produkce

07.05.2021
Kód: 150153-21
 

Průmyslová produkce v březnu reálně meziročně vzrostla o 14,9 %. Meziměsíčně byla vyšší o 3,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 23,0 %.

„Březnové výsledky ukázaly český průmysl v dobré kondici,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. „Meziroční růst průmyslové produkce o bezmála 15 % je ovlivněn loňským omezením výroby kvůli nástupu pandemie. Pozitivní zprávou je meziměsíční nárůst produkce průmyslu, který jakoby dorovnal slabší únorové výsledky,“ dodává.

Průmyslová produkce1 březnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,2 %. Meziročně vzrostla o 14,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,4 procentního bodu, růst o 47,0 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +1,6 p. b., růst o 22,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,3 p. b., růst o 18,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,6 %), výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 18,9 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 5,7 %).

„Vysoký meziroční růst produkce vykázala zejména odvětví, která byla od poloviny loňského března zasažena úplnou uzávěrou a která jsou spolu navíc velmi úzce propojena. Tedy výroba automobilů, kde se produkce meziročně zvýšila o 47 %, výroba pryžových a plastových výrobků s růstem o 22 % a výroba elektrických zařízení. Průmyslové podniky jsou na tom, a to opět zejména díky jmenovaným odvětvím, velmi dobře z pohledu nově nasmlouvaných zakázek,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1březnu 2021 meziročně vzrostly o 16,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 22,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 9,6 %.

Hodnota nových zakázek1březnu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 23,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 30,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,8  %.  K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +18,2 p. b., růst o 59,2 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,7 p. b., růst o 26,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,2 p. b., růst o 21,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -6,0 p. b., pokles o 76,2 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 21,9 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,02 p. b., pokles o 3,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se březnu 2021 meziročně snížil o 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2021 meziročně vzrostla o 5,5 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2021 v EU27 meziročně klesla o 1,1 %, český průmysl klesl o 2,6 %. Největší meziroční pokles zaznamenala Malta, Estonsko a také Německo, a sice o 6,0 %. Naopak produkce irského průmyslu meziročně vzrostla o 41,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za březen 2021 dne 12. 5. 2021.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2021
Průmyslová produkce1 v 1. čtvrtletí 2021 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 4. čtvrtletím 2020 nižší o 1,1 %. Meziročně vzrostla o 4,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 byly v 1. čtvrtletí 2021 meziročně vyšší o 5,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 1,5 %.

Hodnota nových zakázek1 v 1. čtvrtletí 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 7,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 13,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2021  meziročně snížil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda2 těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 2,0 %.

Počínaje daty za leden 2021 došlo ke změně v prezentaci dat o vývoji tržeb z průmyslové činnosti a nových průmyslových zakázek. Nově jsou, stejně jako v případě průmyslové produkce, upřednostněny očištěné údaje. Meziroční tempa jsou publikována ve formě očištěné o počet pracovních dnů. Meziměsíční, příp. mezičtvrtletní indexy jsou navíc očištěny o vliv sezónnosti.

______________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Březen 2021 měl o jeden pracovní den více než březen 2020.
2Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 4. 2021
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2021

 • cpru050721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz