Průmysl - duben 2012

Mírný růst průmyslové produkce

06.06.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla reálně o 2,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 0,4 %.

Průmyslová produkce v dubnu 2012 meziročně reálně vzrostla o 2,2 %, Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 8,3 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,0 p.b., růst o 12,3 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 19,0 %), výroba nápojů (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 11,6 %) a výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 5,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 2,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách se zvýšily o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 0,4 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 7,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 11,6 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 8,1 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 9,0 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 4,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,6 p.b., pokles o 14,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -1,3 p.b., pokles o 12,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 4,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se

v dubnu 2012 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2012 meziročně vzrostla o 2,2 % a činila 25 924 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v březnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,9 %. Údaje za duben 2012 Eurostat zveřejní 13. 6. 2012 v 11.00 h.
____________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dubna 2012 revidovány údaje za leden až březen 2012 a rok 2011.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 2740 52894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 7. 2012  • cpru060612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz