Průmysl - duben 2010

Průmysl udržel růst produkce i zakázek

07.06.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v dubnu 2010 meziměsíčně vyšší o 1,0 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 10,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,2 %.


* * *

Průmyslová produkce v dubnu 2010 meziročně vzrostla o 10,9 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,4 procentního bodu, růst o 20,9 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,8 p.b., růst o 55,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p.b., růst o 17,3 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles odvětví o 6,7 %), výroba nápojů (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 16,0 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 12,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 9,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,0 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 49,5 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 14,2 %, z toho zakázek ze zahraničí o 17,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +3,4 procentního bodu, růst o 53,4 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,4 p.b., růst o 7,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,3 p.b., růst o 19,8 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,1 p.b, pokles o 3,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2010 meziročně snížil o 6,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2010 meziročně vzrostla o 5,1 % a činila 24 754 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v březnu 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,0 %. Údaje za duben 2010 Eurostat zveřejní 14. 6. 2010 v 11.00 h.Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Ernest , tel.: 274054188, E-m ail: jan.ernest@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 1. 6. 2010
Termín ukončení zpracování: 3. 6. 2010
V souladu s Kalendářem revizí byla provedena revize 1.čtvrtletí 2010 a roku 2009 .  • cpru060710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz