Průmysl - únor 2018

Zaměstnanost v průmyslu dále rostla

06.04.2018
Kód: 150153-18
 

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 2,7 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 1,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,1 %.

Průmyslová produkce byla v únoru 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 1,2 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 2,7 %. Únor 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako únor 2017. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 7,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 5,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,0 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 13,9 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 7,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Hodnota nových zakázek v únoru 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p. b., růst o 11,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,2 p. b., růst o 13,2 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,9 p. b., růst o 2,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 21,4 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2018 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 30 282 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,0 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2018 dne 12. 4. 2018.
 

_______________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2018 revidovány údaje za leden 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 3. 2018

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2018

 

  • cpru040618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
  • Vyjádření Jana Ernesta, ředitele sekce produkčních statistik ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz