Průmysl - červen 2015

Růst produkce i zakázek pokračoval

06.08.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,0 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,3 %.

Průmyslová produkce v červnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,5 %. Červen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,0 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 15,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 10,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 10,9 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2015 meziročně vzrostly o 7,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,2 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,3 procentního bodu, růst o 11,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,6 p.b., růst o 13,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,5 p.b., růst o 13,0 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,003 p.b., pokles o 0,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2015 meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 28 086 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červen 2015 Eurostat zveřejní 12. 8. 2015 v 11.00 h.
 

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2015

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 4,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 1,0 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vyšší o 4,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 7,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly o 6,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 3,0 % a činila 28 559 Kč.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V důsledku organizačních změn, které k 1. 5. 2015 proběhly ve významných podnicích zabývajících se rafinérským zpracováním ropy, není možné z důvodu ochrany individuálních dat publikovat údaje za oddíl CZ-NACE 19.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 7. 2015
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 9. 2015

 

  • cpru080615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz