Průmysl - prosinec 2013

Průmyslová produkce v roce 2013 vzrostla o 0,5 %

06.02.2014
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v prosinci meziročně vzrostla reálně o 9,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 20,5 %.
V roce 2013 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 0,5 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 4,3 %.

Průmysl v prosinci 2013
Průmyslová produkce v prosinci 2013 meziročně reálně vzrostla o 9,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,7 %. Prosinec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,4 procentního bodu, růst o 17,8 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 16,1 %) a výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek +1,1 p.b., růst o 59,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,08 procentního bodu, pokles o 0,5 %) a výroba usní a souvisejících výrobků (příspěvek -0,02 p.b., pokles o 11,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2013 meziročně vzrostly o 10,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 20,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,7 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 20,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 28,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 7,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +11,6 procentního bodu, růst o 38,7 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +2,5 p.b., růst o 19,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,8 p.b., růst o 13,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2013 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2013 meziročně klesla o 3,0 % a činila 28 188 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za prosinec 2013 Eurostat zveřejní 12. 2. 2014 v 11.00 h.

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2013
Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostla o 6,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 7,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 2,5 % vyšší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně vyšší o 6,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 11,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,5 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostly o 13,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 17,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně klesla o 0,9 % a činila 28 532 Kč.

Průmysl v roce 2013
Průmyslová produkce v roce 2013 meziročně vzrostla o 0,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,5 procentního bodu, růst o 5,3 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,4 p.b., růst o 2,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 2,7 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,5 procentního bodu, pokles o 11,6 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 1,5 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 8,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2013 meziročně vyšší o 1,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,3 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2013 meziročně vzrostly o 4,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 1,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2013 meziročně snížil o 1,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2013 meziročně vzrostla o 0,9 % a činila 26 942 Kč.


Poznámky:
* ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2014  • cpru020614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz