Průmysl - březen 2017

Meziroční růst průmyslové produkce pokračoval

10.05.2017
Kód: 150153-17
 

Průmyslová produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 4,4 %, bez očištění byla vyšší o 10,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 15,1 %.


Průmyslová produkce v březnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,4 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o  4,4 %, bez očištění vzrostla o 10,9 %. Březen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,7 procentního bodu, růst o 18,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,18 p.b., růst o 13,0 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +1,15 p.b., růst o 16,7 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,24 p.b., pokles o 11,7 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,19 p.b., pokles o 7,2 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,16 p.b., pokles o 1,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v březnu 2017 meziročně vzrostly o 14,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 15,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 13,9 %.

Hodnota nových zakázek v březnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 15,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 16,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,7 p.b., růst o 11,1 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +3,1 p.b., růst o 34,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,8 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 1,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2017 meziročně vzrostla o 5,6 % a činila 31 564 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v únoru 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za březen 2017 Eurostat zveřejní 12. 5. 2017 v 11.00 h.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2017
Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2017 v porovnání se 4. čtvrtletím 2016 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně vyšší o 3,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů v 1. čtvrtletí 2017 vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 8,0 %. V 1. čtvrtletí 2017 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o tři pracovní dny více.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 10,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 11,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 10,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o  5,3 % a činila 29 653 Kč.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 5. 2017
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2017

 

  • cpru051017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz