Průmysl - leden 2012

Růst průmyslové produkce pokračoval

13.03.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 3,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,9 %.

Průmyslová produkce v lednu 2012 meziročně reálně vzrostla o 3,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,7 %. Leden 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 9,8 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 17,4 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 9,7 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,24 p.b., pokles o 5,1 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,22 p.b., pokles o 1,8 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,21 p.b., pokles o 6,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 7,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách se zvýšily o 3,0 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 14,9 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 17,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +9,5 procentního bodu, růst o 30,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +4,6 p.b., růst o 54,3 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,1 p.b., růst o 9,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 6,9 %), výroba textilií (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 24,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2012 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2012 meziročně vzrostla o 5,6 % a činila 25 683 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v prosinci 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,9 %. Údaje za leden 2012 Eurostat zveřejní 14. 3. 2012 v 11.00 h.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, t el.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2012
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2012  • cpru031312.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce, sezónně očištěné (průměr roku 2005 = 100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz