Průmysl - říjen 2018

Průmyslová produkce i zakázky vzrostly

07.12.2018
Kód: 150153-18
 

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %, bez očištění byla vyšší o 6,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 12,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 3,3 %, bez očištění se zvýšila o 6,7 %. Říjen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,6 procentního bodu, růst o 8,4 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,0 p. b., růst o 9,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,5 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,08 p. b., pokles o 3,1 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,05 p. b., pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,03 p. b., pokles o 5,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2018 meziročně vzrostly o 9,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,0 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2018 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 12,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 14,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,1 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,3 p. b., růst o 14,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,9 p. b., růst o 19,1 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,6 p. b., růst o 13,3 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 1,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2018 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2018 meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 33 835 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za říjen 2018 dne 12. 12. 2018.

 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2018 revidovány údaje za červenec až září 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 11. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2019

 

 • cpru120718.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Růst průmyslové produkce i zakázek
 • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz