Průmysl - říjen 2013

Produkce i zakázky rostly

09.12.2013
Kód: r-8001-13
 
Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla reálně o 3,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,0 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 1,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,6 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2013 meziročně reálně vzrostla o 3,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,0 %. Říjen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 9,7 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 8,6 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,7 p.b., růst o 5,8 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,2 procentního bodu, pokles o 4,4 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,1 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2013 meziročně vzrostly o 2,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 9,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 13,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +6,6 procentního bodu, růst o 20,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 12,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,5 p.b., růst o 11,8 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 8,5 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,8 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2013 meziročně snížil o 0,4 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2013 meziročně vzrostla o 2,6 % a činila 27 346 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v září 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2013 Eurostat zveřejní 12. 12. 2013 v 11.00 h.
__________________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v jiném odvětví než je průmysl.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2013
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2014  • cpru120913.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz