Průmysl - duben 2023

Výroba automobilů udržela průmysl v růstu

06.06.2023
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v dubnu meziročně reálně vzrostla o 1,2 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,7 %.

Průmyslová produkcedubnu 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně vzrostla o 1,2 %. „Stejně jako v přechozích měsících dubnový výsledek průmyslu ovlivnila zejména loňská nízká srovnávací základna ve výrobě motorových vozidel. Průmyslových odvětví, u kterých meziročně produkce vzrostla, však opět ubylo,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů v meziročním porovnání vzrostla o 30 %, meziměsíčně však byla o 5 % nižší. Ve srovnání s dubnem 2022 vzrostla produkce ještě ve výrobě elektrických zařízení (zejména těch souvisejících s automotive), v odvětví opravy a instalace strojů a zařízení a ve farmaceutickém průmyslu, kde se však rovněž projevila nižší srovnávací základna. Pokles produkce zaznamenala naprostá většina průmyslových odvětví. „Pokles produkce pokračoval zejména ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků, výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství či v chemickém průmyslu. Meziměsíčně produkce většiny odvětví spíše stagnovala,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v dubnu 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 2,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 1,6 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,3 %. Meziměsíčně hodnota nových průmyslových zakázek zůstala na stejné úrovni. Meziroční srovnání bylo stejně jako produkce ovlivněno zejména nízkou loňskou srovnávací základnou v automobilovém průmyslu: v dubnu roku 2022 přibylo v tomto odvětví nejméně zakázek z celého roku. Stejný vliv se projevil rovněž v 16% růstu hodnoty nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízeni a ve farmaceutickém průmyslu. O téměř čtvrtinu klesla hodnota nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a v chemickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2023 meziročně snížil o 1,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2023 meziročně vzrostla o 9,6 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 1,3 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 26,1 %) a Litva (o 16,6 %). Naopak nejvíce vzrostl maltský průmysl (o 12,5 %). Český i německý průmysl zaznamenal růst o 2,9 %, výkon slovenského průmyslu se zvýšil o 2,6 %.

____________________

Poznámky:

Duben 2023 měl o jeden pracovní den méně než duben 2022. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2023 revidovány údaje za leden až březen 2023.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi, kapitola Průmysl
mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2023

 • cpru060623.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Průmysl
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz