Průmysl - červen 2020

Meziroční pokles průmyslové produkce zpomalil

06.08.2020
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 11,9 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 13,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,4 %.

Průmyslová produkce1 červnu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 13,4 %. Meziročně klesla o 11,9 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,8 procentního bodu, pokles o 14,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -2,0 p. b., pokles o 22,6 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,4 p. b., pokles o 13,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 17,7 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek 0,08 p. b., růst o 4,6 %) a ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,06 p. b., růst o 3,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2červnu 2020 meziročně klesly o 5,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 3,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 9,6 %.

Hodnota nových zakázek2červnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 10,3 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,35 p. b., pokles o 11,5 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,32 p. b., pokles o 22,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,9 p. b., pokles o 18,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvěk 1,3 p. b., růst o 3,5 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvěk 0,4 p. b., růst o 19,3 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvěk 0,3 p. b., růst o 20,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se červnu 2020 meziročně snížil o 3,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2020 meziročně vzrostla o 0,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 20,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červen 2020 dne 12. 8. 2020.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2020
Průmyslová produkce1 ve 2. čtvrtletí 2020 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 1. čtvrtletím 2020 nižší o 18,7 %. Meziročně klesla o 23,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně nižší o 23,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 26,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 20,2 %.

Hodnota nových zakázek2 ve 2. čtvrtletí 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 27,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 28,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 25,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 3,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně klesla o 3,8 %.

________________________
Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. V červnu 2020 bylo o dva pracovní dny více než v červnu 2019.
2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné
3
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 7. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 9. 2020

 • cpru080620.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Meziroční pokles průmyslové produkce zpomalil
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz