Průmysl - červenec 2020

Průmyslová produkce meziročně klesla o 5 %

07.09.2020
Kód: 150153-20
 

Průmyslová produkce v červenci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 3,6 %.


Průmyslová produkce1 červenci 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 5,7 %. Meziročně klesla o 5,0 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 procentního bodu, pokles o 10,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 9,3 %) a  výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 7,0 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,14 p. b., růst o 7,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek 0,11 p. b., růst o 6,7 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvěk 0,04 p. b., růst o 0,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2červenci 2020 meziročně klesly o 3,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 8,7 %.

Hodnota nových zakázek2červenci 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,6 p. b., pokles o 58,3 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 8,7 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvěk 3,3 p. b., růst o 9,5 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,3 p. b., růst o 3,5 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvěk 0,05 p. b., růst o 1,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se červenci 2020 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červenci 2020 meziročně vzrostla o 1,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 11,6 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červenec 2020 dne 14. 9. 2020.

Poznámky:
1
Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Červenec 2020 měl stejný počet pracovních dnů jako červenec 2019.
2
Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2020 revidovány údaje za duben až červen 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 8. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2020

 

 • cpru090720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Průmyslová produkce meziročně klesla o 5 %
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz