Průmysl - leden 2014

Průmyslová produkce meziročně: +5,5 %

14.03.2014
Kód: 150153-14
 
Průmyslová produkce v lednu meziročně vzrostla reálně o 5,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,5 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 12,6 %.

Průmyslová produkce v lednu 2014 meziročně reálně vzrostla o 5,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,6 procentního bodu, růst o 15,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 10,5 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 11,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,4 procentního bodu, pokles o 2,3 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 7,3 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,03 p.b., pokles o 0,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu 2014 meziročně vzrostly o 9,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 16,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,2 %.

Hodnota nových zakázek v lednu 2014 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 12,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 20,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 1,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +8,7 procentního bodu, růst o 25,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,6 p.b., růst o 13,5 %) a výroba elektrických a zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 13,3 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,8 procentního bodu, pokles o 16,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v lednu 2014 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná měsíční nominální hrubá mzda těchto zaměstnanců v lednu 2014 meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 27 093 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,4 %.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 10. 3. 2014
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 4. 2014  • cpru031414.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz