Průmysl - únor 2021

V únoru produkce průmyslu klesla, nové zakázky přibyly

08.04.2021
Kód: 150153-21
 

Průmyslová produkce v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,0 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,7 %.

„V únoru průmyslová produkce klesla jak meziměsíčně, tak meziročně. V porovnání s posledním pandemií nezasaženým měsícem roku 2020 šlo o pokles o 2,6 %. Za horším výsledkem stojí mimo jiné výpadky v dodavatelsko-odběratelských vztazích v důsledku probíhající pandemie,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky

.Průmyslová produkce1 únoru 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,0 %. Meziročně klesla o 2,6 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,6 procentního bodu, pokles o 8,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 4,2 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 8,8 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 24,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,2 p. b., růst o 2,2 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,2 p. b., růst o 1,5 %).

„Meziroční porovnání únorového výkonu českého průmyslu skončilo v červených číslech, a to zejména kvůli poklesu ve významných odvětvích zpracovatelského průmyslu jako výroba osobních automobilů, výroba elektrických zařízení a výroba stavebních hmot. Na druhou stranu se průmyslovým podnikům podařilo uzavřít více nových zakázek než před rokem, a to i přes vyšší loňskou srovnávací základnu,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1únoru 2021 meziročně klesly o 0,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,9 %.

Hodnota nových zakázek1únoru 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 1,5  %.  K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,6 p. b., růst o 8,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,23 p. b., růst o 10,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,16 p. b., růst o 21,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 25,9 %), výroba textilií (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 6,6 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,04 p. b., pokles o 0,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se únoru 2021 meziročně snížil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2021 meziročně vzrostla o 0,9 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 0,3 %. Česká průmyslová produkce se zvýšila o 0,3 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 27,5 %), Litva a Polsko. Naopak produkce portugalského průmyslu meziročně klesla o 6,5 %, německý průmysl poklesl o 3,1 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2021 dne 14. 4. 2021.

Počínaje daty za leden 2021 došlo ke změně v prezentaci dat o vývoji tržeb z průmyslové činnosti a nových průmyslových zakázek. Nově jsou, stejně jako v případě průmyslové produkce, upřednostněny očištěné údaje. Meziroční tempa jsou publikována ve formě očištěné o počet pracovních dnů. Meziměsíční, příp. mezičtvrtletní indexy jsou navíc očištěny o vliv sezónnosti.

_____________________

Poznámky:

1 Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Únor 2021 měl stejný počet pracovních dnů jako únor 2020.
2
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2021 revidovány údaje za leden 2021.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 30. 3. 2021

Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2021

 

 • cpru040821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz