Průmysl - březen 2010

Růst produkce a zakázek pokračoval

07.05.2010
Kód: r-8001-10
 
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2010 meziměsíčně vyšší o 0,7 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 10,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 15,8 %.


* * *

Průmyslová produkce v březnu 2010 meziročně vzrostla o 10,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 8,0 %. Březen 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,9 procentního bodu, růst o 24,8 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p.b., růst o 15,9 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +1,2 p.b., růst o 19,3 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,4 p.b., pokles odvětví o 8,6 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 11,2 %) a výroba nábytku (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 9,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 5,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,9 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 49,2 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 15,8 %, z toho zakázek ze zahraničí o 16,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +4,2 procentního bodu, růst o 33,3 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,5 p.b., růst o 11,3 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +3,1 p.b., růst o 49,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v březnu 2010 meziročně snížil o 8,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2010 meziročně vzrostla o 7,4 % a činila 24 972 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v únoru 2010 v EU 27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,5 %. Údaje za březen 2010 Eurostat zveřejní 12. 5. 2010 v 11.00 h.

* * *

Průmysl v 1. čtvrtletí 2010

Průmyslová produkce v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 7,5 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +5,0 procentního bodu, růst o 35,8 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +1,1 p.b., růst o 17,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,0 p.b., růst o 25,0 %). Průmyslová produkce klesla nejvíce v odvětvích výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,6 p.b., pokles odvětví o 14,3 %), výroba nábytku (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 17,7 %) a výroba nápojů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 6,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 2,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků v 1. čtvrtletí 2010 se meziročně zvýšily v běžných cenách o 8,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v 1. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 11,0 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostla o 5,8 % a činila 23 788 Kč.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 9,6 % . Nové zakázky ze zahraničí ve vybraných odvětvích v 1. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostly o 11,3 %.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, E-mail: radek.matejka@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 3. 5. 2010
Termín ukončení zpracování: 5. 5. 2010  • cpru050710.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby v průmyslu (meziroční indexy)
  • Tab. 3 Zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz