Průmysl - květen 2017

Průmyslová produkce zvýšila tempo růstu

07.07.2017
Kód: 150153-17
 

 Průmyslová produkce v květnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 10,7 %, bez očištění byla vyšší o 8,1 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,5 %.


Průmyslová produkce v květnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o  10,7 %, bez očištění vzrostla o 8,1 %. Květen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 procentního bodu, růst o 14,2 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 16,1 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 p.b., růst o 13,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 11,5 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 2,8 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 6,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v květnu 2017 meziročně vzrostly o 12,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 9,8 %.

Hodnota nových zakázek v květnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 9,5 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 10,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,0 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,69 p.b., růst o 18,2 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,67 p.b., růst o 21,9 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 p.b., růst o 3,7 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,04 p.b., pokles o 8,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v květnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v květnu 2017 meziročně vzrostla o 9,2 % a činila 32 939 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v dubnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,4 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za květen 2017 Eurostat zveřejní 12. 7. 2017 v 11.00 h.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 6. 2017
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2017

 

  • cpru070717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz