Průmysl - září 2017

Meziroční růst průmyslu, zakázek i zaměstnanosti pokračoval

06.11.2017
Kód: 150153-17
 

Průmyslová produkce v září po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 7,0 %, bez očištění byla vyšší o 4,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,4 %.

Průmyslová produkce v září 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,4 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 7,0 %, bez očištění vzrostla o 4,4 %. Září 2017 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 30,9 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,8 p.b., růst o 3,7 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 24,8 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 10,8 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,25 p.b., pokles o 12,0 %) a výroba nápojů (příspěvek -0,24 p.b., pokles o 12,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2017 meziročně vzrostly o 3,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,4 %.

Hodnota nových zakázek v září 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 p.b., růst o 7,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,1 p.b., růst o 24,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 11,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,25 p.b., pokles o 4,3 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,19 p.b., pokles o 10,2 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,12 p.b., pokles o 4,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2017 meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 30 445 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,9 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za září 2017 Eurostat zveřejní 14. 11. 2017 v 11.00 h.
 

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2017

Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2017 v porovnání s 2. čtvrtletím 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně nižší o 2,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů ve 3. čtvrtletí 2017 vzrostla o 5,5 %, bez očištění vzrostla o 4,6 %. Ve 3. čtvrtletí 2017 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o jeden pracovní den méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 5,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,4 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 5,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 7,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o  7,3 % a činila 30 760 Kč.

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2017

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2017

 

  • cpru110617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
  • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz