Průmysl - září 2016

Počet zaměstnanců v průmyslu dále rostl

08.11.2016
Kód: 150153-16
 

Průmyslová produkce v září meziročně vzrostla reálně o 2,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,4 %.


Průmyslová produkce v září 2016 meziročně reálně vzrostla o 2,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 1,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 procentního bodu, růst o 10,0 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 25,6 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,4 p.b., růst o 4,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 10,5 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,6 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 1,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2016 meziročně vzrostly o 1,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,5 %.

Hodnota nových zakázek v září 2016 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 3,1 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 p.b., růst o 4,5 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 6,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,5 p.b., růst o 8,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích  výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 6,1 %) a výroba textilií  (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 4,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2016 meziročně zvýšil o 2,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2016 meziročně vzrostla o 4,0 % a činila 28 497 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,8 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za září 2016 Eurostat zveřejní 14. 11. 2016 v 11.00 h.


Průmysl ve 3. čtvrtletí 2016


Průmyslová produkce ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostla o 0,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Ve 3. čtvrtletí 2016 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání s 2. čtvrtletím 2016 byla sezónně očištěná produkce o 1,8 % nižší.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně nižší o 1,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 0,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 4,1 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostly o 0,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně zvýšil o 2,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostla o 4,2 % a činila 28 708 Kč.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2016

Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2016

 

  • cpru110816.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz