Průmysl - únor 2015

Průmyslová produkce i zakázky vzrostly

10.04.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 4,5 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,0 %.

Průmyslová produkce v únoru 2015 meziročně reálně vzrostla o 4,5 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,6 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,3 procentního bodu, růst o 6,9 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,9 p.b., růst o 6,5 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 8,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 9,5 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 5,9 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 2,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2015 meziročně vzrostly o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách byly na stejné úrovni jako v únoru 2014.

Hodnota nových zakázek v únoru 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 11,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +7,7 procentního bodu, růst o 20,8 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +1,1 p.b., růst o 73,2 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,9 p.b., růst o 9,8 %). Nové zakázky klesly v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 7,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,6 p.b. pokles o 8,8 %) a výroba textilií (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 2,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2015 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2015 meziročně vzrostla o 2,0 % a činila 25 840 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,5 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za únor 2015 Eurostat zveřejní 14. 4. 2015 v 11.00 h.

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2). V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním února 2015 revidovány údaje za leden 2015.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 4. 2015

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2015

 

  • cpru041015.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz