Průmysl - únor 2024

Výroba automobilů podpořila růst produkce i zakázek

08.04.2024
Kód: 150153-24
 

Průmyslová produkce v únoru meziročně reálně vzrostla o 0,7 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 8,8 %.

Průmyslová produkceúnoru 2024 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,9 %. Meziročně vzrostla o 0,7 %. „Průmyslová produkce v únoru mírně vzrostla, a to zejména díky výrobě motorových vozidel. Tento výsledek byl částečně ovlivněn nižší srovnávací základnou z loňského února. Mírný růst podpořil i potravinářský nebo chemický průmysl,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Nejvyšší záporný příspěvek k vývoji průmyslové produkce mělo odvětví výroby strojů a zařízení. Desetinový pokles ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla ovlivnilo teplé počasí, nižší spotřeba plynu a snižování výroby v uhelných elektrárnách. O téměř čtvrtinu meziročně klesla těžba uhlí.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v únoru 2024 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 8,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 8,2 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,9 %. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 4,8 %. „Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu také nejvíce ovlivnila výroba motorových vozidel. Projevila se zde zejména nízká srovnávací základna, zakázky však v tomto odvětví přibyly i meziměsíčně. Významné dlouhodobé kontrakty byly uzavřeny v odvětví výroby ostatních dopravních prostředků,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Téměř o čtvrtinu se snížila meziročně hodnota nových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství, kde se dlouhodobě projevuje pokles poptávky po oceli, zejména ze stavebnictví, automobilového průmyslu nebo strojírenství.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v únoru 2024 meziročně snížil o 2,1 %.

Dle Eurostatem zveřejněných údajů v lednu 2024 meziročně klesla průmyslová produkce v EU27 o 5,7 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Irsko (o 34,1 %) a Estonsko (o 8,6 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 5,4 %, český průmysl klesl o 0,4 %. Naopak nejvíce vzrostl slovinský průmysl (o 12,2 %) a řecký průmysl (o 10,5 %). Z pohledu odvětví v EU27 nejvíce poklesla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (o 27,6 %) a nejvyšší růst zaznamenala výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (9,2 %).

________________
Poznámky:
Únor 2024 měl o jeden pracovní den více než únor 2023. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2024 revidovány údaje za leden 2024.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Spolu s publikováním výsledků za leden 2024 došlo ke změně bazického období u krátkodobých statistik. Indexy jsou nově poměřovány k průměru roku 2021 (předtím 2015), použita jsou nová váhová schémata odvozená z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2021. Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2021). Pro sezónní očištění byly vytvořeny nové modely v programu JDEMETRA+. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2024 revidovány údaje za leden až prosinec 2023, časové řady byly přepočítány v celé délce, do ledna 2000.

Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:
2. 4. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2024

 • cpru040824.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Tab. 3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců a jejich průměrná hrubá měsíční mzda
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz