Průmysl - červenec 2023

Průmyslová produkce v červenci klesla

06.09.2023
Kód: 150153-23
 

Průmyslová produkce v červenci meziročně reálně klesla o 2,8 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 3,0 %.

Průmyslová produkcečervenci 2023 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,6 %. Meziročně klesla o 2,8 %. „K poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba a rozvod elektřiny a plynu, kde se projevily delší letní odstávky a vyšší loňská srovnávací základna. Nižší poptávka ze stavebnictví měla vliv na pokles výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a plastových výrobků,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. 

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v červenci 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 3,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily o 2,6 %, tuzemské nové zakázky klesly o 3,8 %. K poklesu nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení, kde se projevilo zvýšené nabírání zakázek v minulých měsících. Pokles zakázek pokračoval v chemickém průmyslu a výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Hodnota nových zakázek vzrostla pouze ve výrobě motorových vozidel (částečně vlivem nižší srovnávací základny), ostatních dopravních prostředků (díky uzavření dlouhodobých zakázek ze zahraničí na městská kolejová vozidla) a mírně také ve výrobě elektrických zařízení a ve farmaceutickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se červenci 2023 meziročně snížil o 2,0 % a jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 9,5 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červnu 2023 v EU27 meziročně klesla o 1,2 %. Největší meziroční pokles zaznamenalo Estonsko (o 12,7 %) a Bulharsko (o 9,3 %). Německý průmysl klesl o 1,4 %. Naopak nejvíce vzrostl dánský průmysl (o 12,3 %). Český průmysl vzrostl o 0,9 %, výkon slovenského průmyslu se zvýšil o 3,6 %.

____________________

Poznámky:

Červenec 2023 měl stejný počet pracovních dnů jako červenec 2022. V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za červenec 2023 revidovány údaje za duben až červen 2023.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:
31. 8. 2023

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 9. 10. 2023

 

 • cpru090623.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy)
 • Graf 4 Index průmyslové produkce – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Graf 5 Nové zakázky v průmyslu – příspěvky odvětví k meziroční změně
 • Vyjádření Veroniky Doležalové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz