Průmysl - říjen 2012

Více pracovních dnů, více produkce

10.12.2012
Kód: r-8001-12
 
Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla reálně o 4,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,3 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2012 meziročně reálně vzrostla o 4,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,3 %. Říjen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 3 pracovní dny více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 18,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 9,6 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 23,7 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 6,3 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 7,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 6,2 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2012 meziročně vzrostly o 5,5 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly 6,5 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2012 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,3 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,8 procentního bodu, růst o 8,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 13,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,2 p.b., růst o 9,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,3 p.b., pokles o 14,9 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,1 p.b., pokles o 9,4 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 3,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2012 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2012 meziročně vzrostla o 4,5 % a činila 26 647 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v září 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,7 %. Údaje za říjen 2012 Eurostat zveřejní 12. 12. 2012 v 11.00 h.
___________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním října 2012 revidovány údaje za červenec až září 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-m ail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 12. 2012
Navazující výstupy: časové řady /csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 1. 2013  • cpru121012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz