Průmysl - srpen 2015

Meziroční růst produkce i zakázek pokračoval

07.10.2015
Kód: 150153-15
 

Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 6,3 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 4,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 7,9 %.

Průmyslová produkce v srpnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 6,3 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 4,3 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,5 procentního bodu, růst o 10,2 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 8,9 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,7 p.b., růst o 11,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 10,1 %), tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 10,6 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 5,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu 2015 meziročně vzrostly o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 5,3 %.

Hodnota nových zakázek v srpnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 7,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 0,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +8,8 procentního bodu, růst o 28,3 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,05 p.b., růst o 8,2 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,97 p.b., růst o 8,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -1,5 p.b., pokles o 18,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,3 p.b., pokles o 12,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 11,5 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2015 meziročně zvýšil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2015 meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 26 759 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,8 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za srpen 2015 Eurostat zveřejní 14. 10. 2015 v 11.00 h.

______________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 10. 2015

Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2015

  • cpru100715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
  • Graf 1 Průmyslová produkce (změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Průmyslová produkce (meziroční změny)
  • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz