Průmysl - červen 2019

Průmyslová produkce a zakázky poklesly

06.08.2019
Kód: 150153-19
 

Průmyslová produkce v červnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,8 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 2,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,9 %.

Průmyslová produkce1 v červnu 2019 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,8 %. Meziročně klesla o 3,8 %, částečně vlivem vysoké srovnávací základny v loňském roce. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 3,9 %), výroba kovových konstrukcí  kovodělných výrobků (příspěvek -0,63 p. b., pokles o 5,9 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,56 p. b., pokles o 6,5 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 5,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 7,1 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 8,6 %). Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 6,4 % (v červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v červnu 2019 meziročně klesly o 3,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,9 %.

Hodnota nových zakázek2 v červnu 2019 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,8 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,2 p. b., pokles o 8,9 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -2,5 p. b., pokles o 58,1 %), a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 9,3 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,3 p. b., růst o 3,6 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 6,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se v červnu 2019 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2019 meziročně vzrostla o 4,7 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za červen 2019 dne 14. 8. 2019.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2019
Průmyslová produkce1 ve 2. čtvrtletí 2019 po vyloučení sezónních vlivů v porovnání s 1. čtvrtletím 2019 byla reálně vyšší o 0,7 %. Meziročně vzrostla o 0,8 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 byly ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vyšší o 3,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,7 %.

Nové zakázky2 ve sledovaných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostly o 0,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 6,6 %.

______________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 7. 2019
Navazující výstupy: časové řady
https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2019

 • cpru080619.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, očištěno o vliv počtu pracovních dnů)
 • Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)
 • Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)
 • Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)
 • Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)
 • Tiskové sdělení: Klesl průmysl i nové zakázky
 • Vyjádření Ivety Danišové, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz